سلام
ما در این تایپیک می خواهیم بفهمیم که هک تلگرام واقعی است یا غیر واقعی؟
در بعضی از کانال های تلگرام و برخی سایت ها برنامه ای با نام «هک تلگرام بدون کد» به فروش می رسد.خوب هک تلگرام با کد وجود داره که باید به گوشی طرف مقابل دسترسی داشته باشیم یا اینکه از طریق مهندس اجتمایی وارد شویم.پس یعنی هک تلگرام بدون کد غیرممکن است.
اما روش دیگری هم وجود دارد،بک ترک و تروجان.بعضی از این هکر ها بر روی همان برنامه هک تلگرام تروجان و بک ترک می نویسند.پس در نتیجه هک تلگرام واقعی است ولی بدون کد یا بدون تروجان و بک ترک غیر ممکن است.
iranonymousguard
هک و امنیت منبع : هک و امنیت |هک تلگرام واقعی یا غیر واقعی؟
برچسب ها : تلگرام ,تروجان ,واقعی ,تلگرام واقعی ,تلگرام بدون